Tomaž Strmole

Tomaž Strmole

Tomaž Strmole, univ. dipl. inž. grad.

Partner

Namestnik vodje tima Gradbene konstrukcije
Vodja projektov


Tomaž Strmole je leta 2001 zaključil študij gradbeništva na gradbeni fakulteti Univerze v Ljubljani. Poklicno pot je začel kot projektant statik v podjetju Elea iC, kjer se je v nadaljevanju svoje kariere specializiral predvsem na področju projektiranja jeklenih in betonskih konstrukcij.

Tomaž Strmole je vodja delovne skupine za gradbene konstrukcije in je kot odgovorni projektant sodeloval pri številnih najzahtevnejših projektih doma in v tujini, kot npr. Hotel Sotelija (Podčetrtek,) Termalia Olimia (Podčetrtek), Wellnes center Orhidelia (Podčetrtek), Fakulteta za kemijo (Ljubljana), Tri Akademije (Ljubljana) in drugih.


dr. Jaka Zevnik

dr. Jaka Zevnik

dr. Jaka Zevnik
01 474 10 30

dr. Jaka Zevnik, univ. dipl. inž. grad.

Vodja projektov


Jaka Zevnik je leta 2002 zaključil študij gradbeništva na gradbeni fakulteti Univerze v Ljubljani. Poklicno pot je začel kot tehnolog v podjetju Gradis Gradbeno podjetje Ljubljana d.d. in jo nadaljeval kot raziskovalec na Inštitutu za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2007 tudi doktoriral. V času dela na inštitutu se je ukvarjal s študijami na področju potresne ranljivosti armiranobetonskih viaduktov s škatlastimi stebri. V okviru evropskega projekta VAST-IMAGE je s podjetjem Maurer Söhne sodeloval tudi pri razvoju nove naprave za semiaktivno potresno izolacijo viaduktov in stavb, ki temelji na magnetoreoloških elastomerih ter pri pripravi predloga za ojačitev stebrov viadukta Ravbarkomanda.

Zdaj je v podjetju Elea iC d.o.o. zaposlen kot projektant gradbenih konstrukcij in kot odgovorni projektant pri številnih najzahtevnejših projektih, kot so poslovno-stanovanjska stolpnica Severna vrata S1 v Ljubljani, Emonika City Centre Retail Bridge v Ljubljani, Emonika City Centre Residential Tower, Nova sodna palača v Ljubljani in drugih. Deluje tudi kot svetovalec pri nelinearni analizi predorskih cevi.


Marko Pavlinjek

Marko Pavlinjek

Marko Pavlinjek, univ. dipl. inž. grad.

Vodja tima Gradbene konstrukcije
Partner


Marko Pavlinjek je leta 2001 zaključil študij gradbeništva na gradbeni fakulteti Univerze v Ljubljani. Poklicno pot je že kot študent začel v podjetju Elea iC d.o.o., kjer se je v nadaljevanju svoje 13-letne kariere specializiral predvsem na področju visokogradnje, potresnega inženirstva in dimenzioniranju jeklenih konstrukcij.

Marko Pavlinjek je partner v podjetju Elea iC d.o.o. in trenutno deluje kot vodja oddelka in vodja delovne skupine gradbenih konstrukcij in kot odgovorni projektant pri številnih najzahtevnejših projektih doma in v tujini, kot npr. poslovni objekt EMONIKA, trgovski kompleks Stožice, Poslovno stanovanjski kompleks R5, Poslovni objekt Modri kvadrat, Trgovski objekt Supernova, Trgovski center Špar v Trbovljah, Poslovno stanovanjski objekt TRNOVSKA VRATA, Ljubljana, Bencinski servis Petrol na Celovški v Ljubljani, Stanovanjski objekt Trnovski pristan v Ljubljani, Nizozemska rezidenca v Ljubljani, Muller dom v BTC v Ljubljani, Sanacije in rekonstrukcije številnih cerkva v Posočju, Sanacija Mestnega muzeja Ljubljana, Sanacija Stare mestne elektrarne v Ljubljani, Sanacija Uršulinskega samostana v Ljubljani, Nadzidava in sanacija Fakultete za matematiko in fiziko v Ljubljani …