Tomaž Strmole

Tomaž Strmole

Tomaž Strmole, univ. dipl. inž. grad.

 

Namestnik vodje tima Visoke gradnje
Partner Elee iC


Tomaž Strmole je leta 2001 zaključil študij gradbeništva na gradbeni fakulteti Univerze v Ljubljani. Poklicno pot je začel kot projektant statik v Elei iC, kjer se je kasneje specializiral predvsem na področju projektiranja jeklenih in betonskih konstrukcij.

Tomaž Strmole je partner podjetja in namestnik tima Visoke gradnje. Kot odgovorni projektant sodeluje pri številnih najzahtevnejših projektih doma in v tujini, kot so Hotel Sotelija (Podčetrtek,) Termalia Olimia (Podčetrtek), Wellnes center Orhidelia (Podčetrtek), Cukrarna, Potniški center Ljubljana, Fakulteta za farmacijo (Ljubljana) in drugih.


dr. Jaka Zevnik

dr. Jaka Zevnik

dr. Jaka Zevnik
01 474 10 29

dr. Jaka Zevnik, univ. dipl. inž. grad.

Vodja tima Inženirske konstrukcije


Jaka Zevnik je leta 2002 zaključil študij gradbeništva na gradbeni fakulteti Univerze v Ljubljani. Poklicno pot je začel kot tehnolog v podjetju Gradis Gradbeno podjetje Ljubljana d.d. in jo nadaljeval kot raziskovalec na Inštitutu za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2007 tudi doktoriral. V času dela na inštitutu se je ukvarjal s študijami na področju potresne ranljivosti armiranobetonskih viaduktov s škatlastimi stebri. V okviru evropskega projekta VAST-IMAGE je s podjetjem Maurer Söhne sodeloval tudi pri razvoju nove naprave za semiaktivno potresno izolacijo viaduktov in stavb, ki temelji na magnetoreoloških elastomerih ter pri pripravi predloga za ojačitev stebrov viadukta Ravbarkomanda.

V Elei iC je zaposlen kot vodja oddelka inženirskih konstrukcij. Je odgovorni projektant pri številnih najzahtevnejših projektih, kot so poslovno-stanovanjska stolpnica Severna vrata S1 v Ljubljani, viadukta Kresnica, brvi Medvoški lok idr. Deluje tudi kot svetovalec pri nelinearni analizi predorskih cevi.


Marko Pavlinjek

Marko Pavlinjek

Marko Pavlinjek, univ. dipl. inž. grad.

Vodja tima Visoke gradnje
Partner Elee iC


Marko Pavlinjek je leta 2001 zaključil študij gradbeništva na gradbeni fakulteti Univerze v Ljubljani. Poklicno pot v Elei iC je začel že kot študent, kjer se je specializiral predvsem na področju visokogradnje, potresnega inženirstva in v dimenzioniranju jeklenih konstrukcij.

Marko Pavlinjek je partner Elee iC in vodja oddelka za visoke gradnje. Je vodilni strokovnjak in odgovorni projektant pri številnih najzahtevnejših projektih doma in v tujini, kot so center Emonika, trgovski kompleks Stožice, poslovno stanovanjski kompleks R5, hotel InterContinental, Potniški center Ljubljana, bencinski servis Petrol na Celovški v Ljubljani ter mnogih sanacij in rekonstrukcij cerkva v Posočju, Mestnega muzeja Ljubljana, Stare mestne elektrarne v Ljubljani, Fakultete za matematiko in fiziko v Ljubljani idr.