Peter Jemec

Peter Jemec

Peter Jemec
01 474 10 55

Peter Jemec, dipl. inž. grad.

Namestnik vodje tima Predori in geotehnika
Partner Elee iC


Peter Jemec je leta 2001 zaključil študij gradbeništva na gradbeni fakulteti Univerze v Ljubljani. Poklicno pot je začel kot projektant železniških prog, kasneje pa se je posvetil projektiranju mobilnih telefonskih omrežij. Z delom v Elei iC je začel že kot študent, kjer se je v nadaljevanju kariere posvetil predvsem geotehniki s poudarkom na projektiranju predorov in spremljajočih betonskih in jeklenih konstrukcij.

Peter Jemec je partner Elee iC in namestnik vodje oddelka za predore in geotehniko. Sodeluje pri najzahtevnejših projektih v timu. Dragocene izkušnje je pridobil na projektih tunelov Šentvid, Markovec, Vodole, drugi tir Divača-Koper idr.


Marko Žibert

Marko Žibert

Marko Žibert, univ. dipl. inž. grad.

Vodja tima Predori in geotehnika
Partner in direktor


Študij gradbeništva na gradbeni fakulteti v Ljubljani je zaključil leta 2000. Kariero je začel kot statik gradbenih konstrukcij v podjetju Gradis, biro za projektiranje predvsem na področju betonskih in jeklenih konstrukcij premostitvenih in drugih inženirsko infrastrukturnih objektov doma in po svetu.

Leta 2002 se je pridružil Elei iC, kjer je bil najprej odgovorni projektant na področju visokih gradenj in leta 2004 prejel  nagrado za najboljšo jekleno konstrukcijo, nato pa še  nagrado Evropske konvencije za jeklene konstrukcije – ECCS. Leto kasneje je prevzel razvoj in vodenje tima za predorogradnjo, ki je bila kmalu nadgrajena z geologijo, specializiral pa se je tudi na področju varnosti v predorih.

Je partner in direktor Elee iC in vodja tima za predore in geotehniko. Kot odgovorni projektant sodeluje pri številnih najzahtevnejših projektih doma in v tujini, kot so predori Šentvid, Markovec, Vodole, Leščevje, Karavanke, Suhodol I in II (BiH), Encarnacao (Portugalska) in drugih.

V svoji karieri je prejel številna priznanja za svoje dosežke, je član številnih strokovnih institucij (IZS, ITA, SLOGED, OEGG …). Redno se udeležuje strokovnih konferenc, kjer predava o gradnji in načrtovanju predorov in drugih podzemnih gradnjah ter o predorski varnosti.