Peter Jemec

Peter Jemec

Peter Jemec
01 474 10 55

Peter Jemec, dipl. inž. grad.

Namestnik vodje tima Predori in geotehnika
Vodja projektov


Peter Jemec je leta 2001 zaključil študij gradbeništva na gradbeni fakulteti Univerze v Ljubljani. Poklicno pot je začel kot projektant železniških prog, kasneje pa se je posvetil projektiranju mobilnih telefonskih omrežij. Z delom pri podjetju Elea iC d.o.o. je začel že kot študent, kjer se je v nadaljevanju svoje kariere posvetil predvsem geotehniki s poudarkom na projektiranju predorov in spremljajočih betonskih in jeklenih konstrukcij.

Peter Jemec v okviru oddelka za geotehniko vodi delovno skupino za gradbene konstrukcije, sodeloval pa je pri projektih specializiral predvsem na področju projektiranja jeklenih in betonskih konstrukcij. Dragocene izkušnje je pridobil z delom na projektih tunelov Šentvid, Markovec, Vodole in drugih.


Marko Žibert

Marko Žibert

Marko Žibert, univ. dipl. inž. grad.
Direktor

Vodja timov Predori in geotehnika ter Geologija in hidrogeologija
Partner in direktor


Študij gradbeništva na gradbeni fakulteti v Ljubljani je zaključil v letu 2000. Svojo poslovno kariero je začel kot statik gradbenih konstrukcij v podjetju Gradis, biro za projektiranje predvsem na področju betonskih in jeklenih konstrukcij premostitvenih in drugih inženirsko infrastrukturnih objektih doma in po svetu.

V letu 2002 se je pridružil ekipi Elea iC d.o.o., kjer je deloval kot odgovorni projektant na področju visokih gradenj in prejel leta 2004 nagrado za najboljšo jekleno konstrukcijo v Sloveniji in nagrado Evropske konvencije za jeklene konstrukcije – ECCS. Leto kasneje je prevzel razvoj in vodenje delovne skupine predorogradnje. Ta je bila v naslednjih letih nadgrajena z ekipo geologov, sam pa se  je specializiral tudi na področju varnosti v predorih.

Trenutno dela in je solastnik v podjetju Elea iC d.o.o. kot vodja delovne skupine predorov in geomehanike in kot odgovorni projektant pri številnih najzahtevnejših projektih doma in v tujini, kot npr. Predori Šentvid, Markovec, Vodole, Leščevje, Karavanke (vsi SLO), Suhodol I in II (BiH), Encarnacao (Portugalska) in drugih.

V svoji karieri je prejel številna priznanja za svoje dosežke, je član številnih strokovnih institucij (IZS, ITA, SLOGED, OEGG …) in se redno udeležuje strokovnih konferenc, kjer predava o gradnji in načrtovanju predorov in drugih podzemnih gradnjah ter o predorski varnosti.