Jurij Rihar

Jurij Rihar

Jurij Rihar
+386 1 474 10 89

Jurij Rihar, univ.dipl.inž.gr.

Vodja tima Projektni management in nadzor


Jurij Rihar je leta 1987 zaključil študij gradbeništva na gradbeni fakulteti v Ljubljani  na področju betonskih montažnih konstrukcij. Svojo 27-letno kariero je začel kot statik na področju visokogradnje, nato pa 10-let dela posvetil področju ocen gradbenih investicij in ekonomike v gradbeništvu. Leta 2002 se je pridružil podjetju ELEA iC, kjer 12 let deluje kot projektni vodja in koordinator projektov. Jurij Rihar je partner v podjetju Elea iC.


Tomaž Strmole

Tomaž Strmole

Tomaž Strmole, univ. dipl. inž. grad.

Partner

Namestnik vodje tima Gradbene konstrukcije
Vodja projektov


Tomaž Strmole je leta 2001 zaključil študij gradbeništva na gradbeni fakulteti Univerze v Ljubljani. Poklicno pot je začel kot projektant statik v podjetju Elea iC, kjer se je v nadaljevanju svoje kariere specializiral predvsem na področju projektiranja jeklenih in betonskih konstrukcij.

Tomaž Strmole je vodja delovne skupine za gradbene konstrukcije in je kot odgovorni projektant sodeloval pri številnih najzahtevnejših projektih doma in v tujini, kot npr. Hotel Sotelija (Podčetrtek,) Termalia Olimia (Podčetrtek), Wellnes center Orhidelia (Podčetrtek), Fakulteta za kemijo (Ljubljana), Tri Akademije (Ljubljana) in drugih.


Marko Pavlinjek

Marko Pavlinjek

Marko Pavlinjek, univ. dipl. inž. grad.

Vodja tima Gradbene konstrukcije
Partner


Marko Pavlinjek je leta 2001 zaključil študij gradbeništva na gradbeni fakulteti Univerze v Ljubljani. Poklicno pot je že kot študent začel v podjetju Elea iC d.o.o., kjer se je v nadaljevanju svoje 13-letne kariere specializiral predvsem na področju visokogradnje, potresnega inženirstva in dimenzioniranju jeklenih konstrukcij.

Marko Pavlinjek je partner v podjetju Elea iC d.o.o. in trenutno deluje kot vodja oddelka in vodja delovne skupine gradbenih konstrukcij in kot odgovorni projektant pri številnih najzahtevnejših projektih doma in v tujini, kot npr. poslovni objekt EMONIKA, trgovski kompleks Stožice, Poslovno stanovanjski kompleks R5, Poslovni objekt Modri kvadrat, Trgovski objekt Supernova, Trgovski center Špar v Trbovljah, Poslovno stanovanjski objekt TRNOVSKA VRATA, Ljubljana, Bencinski servis Petrol na Celovški v Ljubljani, Stanovanjski objekt Trnovski pristan v Ljubljani, Nizozemska rezidenca v Ljubljani, Muller dom v BTC v Ljubljani, Sanacije in rekonstrukcije številnih cerkva v Posočju, Sanacija Mestnega muzeja Ljubljana, Sanacija Stare mestne elektrarne v Ljubljani, Sanacija Uršulinskega samostana v Ljubljani, Nadzidava in sanacija Fakultete za matematiko in fiziko v Ljubljani …


Marko Žibert

Marko Žibert

Marko Žibert, univ. dipl. inž. grad.
Direktor

Vodja timov Predori in geotehnika ter Geologija in hidrogeologija
Partner in direktor


Študij gradbeništva na gradbeni fakulteti v Ljubljani je zaključil v letu 2000. Svojo poslovno kariero je začel kot statik gradbenih konstrukcij v podjetju Gradis, biro za projektiranje predvsem na področju betonskih in jeklenih konstrukcij premostitvenih in drugih inženirsko infrastrukturnih objektih doma in po svetu.

V letu 2002 se je pridružil ekipi Elea iC d.o.o., kjer je deloval kot odgovorni projektant na področju visokih gradenj in prejel leta 2004 nagrado za najboljšo jekleno konstrukcijo v Sloveniji in nagrado Evropske konvencije za jeklene konstrukcije – ECCS. Leto kasneje je prevzel razvoj in vodenje delovne skupine predorogradnje. Ta je bila v naslednjih letih nadgrajena z ekipo geologov, sam pa se  je specializiral tudi na področju varnosti v predorih.

Trenutno dela in je solastnik v podjetju Elea iC d.o.o. kot vodja delovne skupine predorov in geomehanike in kot odgovorni projektant pri številnih najzahtevnejših projektih doma in v tujini, kot npr. Predori Šentvid, Markovec, Vodole, Leščevje, Karavanke (vsi SLO), Suhodol I in II (BiH), Encarnacao (Portugalska) in drugih.

V svoji karieri je prejel številna priznanja za svoje dosežke, je član številnih strokovnih institucij (IZS, ITA, SLOGED, OEGG …) in se redno udeležuje strokovnih konferenc, kjer predava o gradnji in načrtovanju predorov in drugih podzemnih gradnjah ter o predorski varnosti.


Andrej Pogačnik

Andrej Pogačnik

Andrej Pogačnik, univ. dipl. inž. grad.

Direktor
Ustanovitelj podjetja
Partner


Andrej Pogačnik je leta 1988 zaključil študij gradbeništva na gradbeni fakulteti Univerze v Ljubljani. Delovno pot je začel kot statik in gradbeni projektant.

Leta 1991 je soustanovil podjetje Elea, ki nudi celostno projektiranje vseh vrst zgradb, Andrej Pogačnik pa je direktor in član uprave. Za izredne dosežke pri svojem delu je bil Andrej Pogačnik večkrat nagrajen. Leta 2001 je prejel slovensko nagrado za najboljšo jekleno konstrukcijo. Za več inženirskih dosežkov v desetletnem časovnem obdobju pri konstrukcijskih rešitvah gradnje stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov pa je leta 2007 prejel Nagrado Inženirske zbornice Slovenije za izjemne inženirske dosežke.

Andrej Pogačnik je član upravnega odbora sekcije gradbenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije ter pobudnik in urednik Priročnika za projektiranje gradbenih konstrukcij po Evrokod standardih (IZS 2009).


Angelo Žigon

Angelo Žigon

Angelo Žigon
01 474 10 88

Angelo Žigon, univ. dipl. inž. grad.

Generalni direktor
Ustanovitelj podjetja
Partner


Angelo Žigon je leta 1989 zaključil študij gradbeništva na gradbeni fakulteti Univerze v Ljubljani. Delovno pot je začel kot statik in gradbeni projektant, s poudarkom na obnovi gradov, cerkva in drugih objektov kulturne dediščine.

Leta 1991 je soustanovil podjetje Elea, ki nudi celostno projektiranje vseh vrst zgradb, Angelo Žigon pa je njegov glavni direktor. Za izredne dosežke pri svojem delu je bil Angelo Žigon večkrat nagrajen. Slovensko nagrado za najboljšo jekleno konstrukcijo je prejel kar dvakrat, za več inženirskih dosežkov v desetletnem časovnem obdobju pri konstrukcijskih rešitvah gradnje stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov pa je leta 2009 prejel Nagrado Inženirske zbornice Slovenije za izjemne inženirske dosežke.