Jurij Rihar

Jurij Rihar

Jurij Rihar
+386 1 474 10 89

Jurij Rihar, univ. dipl. inž. grad.

Vodja tima Vodenje projektov in nadzor
Partner Elee iC


Jurij Rihar je leta 1987 zaključil študij gradbeništva na gradbeni fakulteti v Ljubljani  na področju betonskih montažnih konstrukcij. Svojo dolgoletno kariero je začel kot statik na področju visokogradnje, nato pa se posvetil področju ocen gradbenih investicij in ekonomike v gradbeništvu. Leta 2002 se je pridružil Elei iC. Je vodja tima Projektno vodenje in nadzor ter partner podjetja. Vodi in koordinira projekte kot so nakupovalno središče Aleja, Ljubljana, Islamski center Ljubljana, EHO poslovni objekt in drugi.


Tomaž Strmole

Tomaž Strmole

Tomaž Strmole, univ. dipl. inž. grad.

 

Namestnik vodje tima Visoke gradnje
Partner Elee iC


Tomaž Strmole je leta 2001 zaključil študij gradbeništva na gradbeni fakulteti Univerze v Ljubljani. Poklicno pot je začel kot projektant statik v Elei iC, kjer se je kasneje specializiral predvsem na področju projektiranja jeklenih in betonskih konstrukcij.

Tomaž Strmole je partner podjetja in namestnik tima Visoke gradnje. Kot odgovorni projektant sodeluje pri številnih najzahtevnejših projektih doma in v tujini, kot so Hotel Sotelija (Podčetrtek,) Termalia Olimia (Podčetrtek), Wellnes center Orhidelia (Podčetrtek), Cukrarna, Potniški center Ljubljana, Fakulteta za farmacijo (Ljubljana) in drugih.


Marko Pavlinjek

Marko Pavlinjek

Marko Pavlinjek, univ. dipl. inž. grad.

Vodja tima Visoke gradnje
Partner Elee iC


Marko Pavlinjek je leta 2001 zaključil študij gradbeništva na gradbeni fakulteti Univerze v Ljubljani. Poklicno pot v Elei iC je začel že kot študent, kjer se je specializiral predvsem na področju visokogradnje, potresnega inženirstva in v dimenzioniranju jeklenih konstrukcij.

Marko Pavlinjek je partner Elee iC in vodja oddelka za visoke gradnje. Je vodilni strokovnjak in odgovorni projektant pri številnih najzahtevnejših projektih doma in v tujini, kot so center Emonika, trgovski kompleks Stožice, poslovno stanovanjski kompleks R5, hotel InterContinental, Potniški center Ljubljana, bencinski servis Petrol na Celovški v Ljubljani ter mnogih sanacij in rekonstrukcij cerkva v Posočju, Mestnega muzeja Ljubljana, Stare mestne elektrarne v Ljubljani, Fakultete za matematiko in fiziko v Ljubljani idr.


Marko Žibert

Marko Žibert

Marko Žibert, univ. dipl. inž. grad.

Vodja tima Predori in geotehnika
Partner in direktor


Študij gradbeništva na gradbeni fakulteti v Ljubljani je zaključil leta 2000. Kariero je začel kot statik gradbenih konstrukcij v podjetju Gradis, biro za projektiranje predvsem na področju betonskih in jeklenih konstrukcij premostitvenih in drugih inženirsko infrastrukturnih objektov doma in po svetu.

Leta 2002 se je pridružil Elei iC, kjer je bil najprej odgovorni projektant na področju visokih gradenj in leta 2004 prejel  nagrado za najboljšo jekleno konstrukcijo, nato pa še  nagrado Evropske konvencije za jeklene konstrukcije – ECCS. Leto kasneje je prevzel razvoj in vodenje tima za predorogradnjo, ki je bila kmalu nadgrajena z geologijo, specializiral pa se je tudi na področju varnosti v predorih.

Je partner in direktor Elee iC in vodja tima za predore in geotehniko. Kot odgovorni projektant sodeluje pri številnih najzahtevnejših projektih doma in v tujini, kot so predori Šentvid, Markovec, Vodole, Leščevje, Karavanke, Suhodol I in II (BiH), Encarnacao (Portugalska) in drugih.

V svoji karieri je prejel številna priznanja za svoje dosežke, je član številnih strokovnih institucij (IZS, ITA, SLOGED, OEGG …). Redno se udeležuje strokovnih konferenc, kjer predava o gradnji in načrtovanju predorov in drugih podzemnih gradnjah ter o predorski varnosti.


Andrej Pogačnik

Andrej Pogačnik

Andrej Pogačnik, univ. dipl. inž. grad.

Ustanovitelj podjetja
Direktor, partner


Andrej Pogačnik je leta 1988 zaključil študij gradbeništva na gradbeni fakulteti Univerze v Ljubljani. Delovno pot je začel kot statik in gradbeni projektant.

Leta 1991 je soustanovil podjetje Elea, ki nudi celostno projektiranje vseh vrst zgradb. Za svoje delo je bil tudi večkrat nagrajen. Leta 2001 je prejel slovensko nagrado za najboljšo jekleno konstrukcijo. Za več inženirskih dosežkov  pri konstrukcijskih rešitvah gradnje stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov je leta 2007 prejel Nagrado Inženirske zbornice Slovenije za izjemne inženirske dosežke.

Andrej Pogačnik je predsednik matične sekcije gradbenih inženirjev in član upravnega odbora pri Inženirski zbornici Slovenije ter pobudnik in urednik Priročnika za projektiranje gradbenih konstrukcij po Evrokod standardih (IZS 2009).


Angelo Žigon

Angelo Žigon

Angelo Žigon
01 474 10 88

Angelo Žigon, univ. dipl. inž. grad.

Ustanovitelj podjetja
Generalni direktor, partner


Angelo Žigon je leta 1989 zaključil študij gradbeništva na gradbeni fakulteti Univerze v Ljubljani. Delovno pot je začel kot statik in gradbeni projektant, s poudarkom na obnovi gradov, cerkva in drugih objektov kulturne dediščine.

Leta 1991 je soustanovil podjetje Elea, ki nudi celostno projektiranje vseh vrst zgradb. V svoji karieri je prejel več nagrad in priznanj za izredne dosežke. Slovensko nagrado za najboljšo jekleno konstrukcijo je prejel celo dvakrat. Za konstrukcijske rešitve in gradnje stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov je leta 2009 prejel Nagrado Inženirske zbornice Slovenije za izjemne inženirske dosežke.