V Elei iC gradimo prihodnost in pomembno je, da smo v svojih pristopih trajnostni.

V okviru projekta TPST polagamo temelje trajnostnega razvoja Elee iC in trajnostni pristop vpletamo v sam DNK podjetja. Na podlagi začetne analize stanja in poglobljenih razmišljanj o naših trajnostnih ciljih smo začrtali pot razvoja in stopili na pot trajnostne transformacije.

Znotraj podjetja organiziramo izobraževanja, ki povečujejo nabor naših znanj in kompetenc s področja trajnostnih vsebin, nadgrajujemo naš sistem projektnega vodenja za večjo optimiziranost in vzdržnost, integriramo nova IT orodja za maksimizacijo trajnostnih procesov ter nadgrajujemo našo organizacijsko kulturo, da bomo zagotovili visoko zadovoljstvo naših zaposlenih danes in v prihodnje.

Poleg aktivnosti, ki se dotikajo izboljševanja naših delovnih procesov pa pripravljamo tudi Priročnik trajnostne Elee iC v katerem bomo predstavili naša trajnostna načela in prakse našim zunanjim in notranjim sodelavcem.


Projekt sofinancira Agencija SPIRIT, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropski sklad za regionalni razvoj.

Agencija Spirit Slovenija
RS Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
EU Evropski sklad za regionalni razvoj