Naše prednosti


Mnogi gradbeni projekti po svoji vsebini in kompleksnosti presegajo klasične okvire projektiranja. V njih se prepletajo nove discipline in nova znanja, ki so tesno povezani z vključevanjem sodobnih visokotehnoloških rešitev na področju avtomatizacije in krmiljenja objektov, energetske učinkovitosti objektov, izrabe obnovljivih virov energije, izboljševanja kakovosti našega okolja … V projekte vstopajo domači in tuji investitorji, javni in privatni sektor, različni finančni mehanizmi in institucije, jezikovna in kulturna raznolikost.

Tovrstna kompleksnost, raznovrstnost in široka interdisciplinarnost projektov zahteva učinkovito vodenje, koordiniranje in nadziranje vseh procesov in udeležencev, tako na projektnem in izvedbenem, kot na finančnem nivoju.

Za implementacijo projektnega vodenja in nadzora so v našo ekipo vključeni strokovnjaki s specialnimi znanji, podprti z najsodobnejšimi računalniškimi orodji, z dolgoletnimi izkušnjami na področju projektiranja, gradnje in projektnega managementa in s smelostjo za izbiro učinkovitih in optimalnih rešitev v danem trenutku.

Storitve


  • Vodenje najzahtevnejših projektov visoke, nizke in podzemne gradnje
  • Zastopanje investitorja na vseh nivojih razvoja projekta/investicije
  • Izdelava ocen investicij
  • Planiranje stroškov investicij
  • Izvedba razpisov in vrednotenje ponudb
  • Projektni monitoring in kontroling
  • Finančno in časovno spremljanje investicij
  • Izvajanje projektantskega in gradbenega nadzora pri gradnji
  • Tehnični skrbni pregledi objektov (technical due diligence)
  • Revizije projektov

Strokovnjaki


Začnimo projekt skupaj in zgradimo zaupanje.

Vsako sodelovanje se začne s prvim stikom, zato vas vabimo, da nam pošljete vprašanje ali na kratko predstavite svoj projekt. Z veseljem vas bomo povabili na razgovor ali poslali neobvezujočo ponudbo.