Naše prednosti


Infrastruktura nam omogoča sodoben način življenja v pisarni ali doma, v mestu ali na vasi. Projekti infrastrukture predstavljajo sprotno posodabljanje, nadgrajevanje in dodajanje infrastrukture za potrebe vsakega naselja, mesta in povezovanja med njimi.

S projekti naših izkušenih strokovnjakov bo priključitev ali razširitev infrastrukture v obstoječe infrastrukturno omrežje ustrezno izpeljano. Specializirani smo za področja cest, vodovoda, kanalizacije ter elektro ali telekomunikacijskih komunalnih vodov in za njihovo medsebojno usklajevanje.

Storitve


Naši strokovnjaki rešujejo probleme, ki nastopijo zaradi:

 • pridobivanja podatkov o poteku obstoječih komunalnih vodov (neurejen kataster),
 • gostote obstoječih komunalnih vodov,
 • križanj komunalnih vodov zaradi zahtevanih horizontalnih in vertikalnih odmikov med posameznimi vodi,
 • raznih fizičnih ovir (ceste, železnice, vodotoki, objekti …),
 • konfiguracije terena,
 • pridobivanja soglasij lastnikov zemljišč ter
 • pogojev upravnega organa in lastnikov posameznih komunalnih vodov.

Od zamisli do končne izgradnje načrtujemo:

 • cestno infrastrukturo (avtoceste, regionalne in lokalne ceste, križišča …),
 • platoje in zunanjo ureditev,
 • energetsko infrastrukturo,
 • komunalno infrastrukturo,
 • bazne postaje.

Strokovnjaki


Začnimo projekt skupaj in zgradimo zaupanje.

Vsako sodelovanje se začne s prvim stikom, zato vas vabimo, da nam pošljete vprašanje ali na kratko predstavite svoj projekt. Z veseljem vas bomo povabili na razgovor ali poslali neobvezujočo ponudbo.