Naše prednosti


Naši inženirji naročnikom in partnerjem svetujejo v vseh fazah načrtovanja in gradnje: s prvimi kreativni idejami in študijami izvedljivosti pa vse do izvedbenih načrtov, neodvisnih revizij in nadzora pri gradnji.

Zaradi vedno večje kompleksnosti gradenj in prepletenosti z drugimi disciplinami dajemo velik poudarek timskemu delu in motivaciji zaposlenih, kar zagotavlja ustrezen nivo kakovosti. Delo na vseh večjih projektih poteka s pomočjo procesa BIM, kar nam omogoča večjo natančnost, učinkovitost in prilagodljivost.

Delo na področju načrtovanja konstrukcij dopolnjujemo z aktivnim sodelovanjem v strokovnih združenjih ter z raziskovalnim in razvojnim delom.

Naši strokovnjaki so člani mednarodne mreže Confide, ki pomaga pri reševanju sporov na področju gradbeništva.

Storitve


 • Popoln nabor storitev s področja načrtovanja konstrukcij
 • Potresno inženirstvo
 • Študije izvedljivosti in predinvesticijska dokumentacija
 • Priprava razpisne dokumentacije in sodelovanje pri izbiri izvajalca
 • Optimizacija in racionalizacija
 • Izbira primerne tehnologije izvedbe
 • Nadzor nad izvedbo
 • Svetovanje glede izvedbe kompleksnih konstrukcij
 • Revidiranje in recenziranje izračunov in načrtov
 • Strokovna mnenja in arbitraža
 • Pregled konstrukcij
 • Ocena trajnosti in ranljivosti konstrukcij
 • Načrtovanje vzdrževanja, popravil, ojačitev in rehabilitacije obstoječih konstrukcij
 • Celosten pristop k načrtovanju s pomočjo procesa BIM

Referenčni projekti


Strokovnjaki


Začnimo projekt skupaj in zgradimo zaupanje.

Vsako sodelovanje se začne s prvim stikom, zato vas vabimo, da nam pošljete vprašanje ali na kratko predstavite svoj projekt. Z veseljem vas bomo povabili na razgovor ali poslali neobvezujočo ponudbo.