Naše prednosti


Smo ekipa z večletnimi izkušnjami na področju inženirske geologije, geotehnike in hidrogeologije. Sodelujemo na številnih velikih infrastrukturnih projektih doma in v tujini, predvsem v Avstriji, Skandinaviji, Turčiji, Italiji, Srbiji in na Hrvaškem. Naše aktivnosti zagotavljajo podporo številnim manjšim in večjim projektom naših sodelavcev iz oddelkov konstrukcij, arhitekture ter nizkih in komunalnih gradenj. Govorimo jezik projektantov, razumemo njihovo delo in smo del enotne ekipe, v kateri se prepletajo znanje in izkušnje.

V vsakem projektu najdemo izzive in uporabimo nove rešitve, zato je velik del naših aktivnosti posvečen razvoju. V naš prostor vpeljujemo sodobne tehnologije za daljinski zajem podatkov, napredene analize prepoznave geološki struktur, uporabo oblačnih storitev za shranjevanje in obdelavo obsežnih baz ter 3D geološko modeliranje, kjer z bogatimi izkušnjami veljamo za pobudnike tovrstne obdelave in prikaza podatkov. Pri tem sodelujemo s številnimi visokotehnološkimi podjetji širom sveta.

Naše delo odlikuje zanesljivost, prilagodljivost, strokovnost in prijaznost. Menimo, da je dobra komunikacija z naročnikom in ostalimi sodelujočimi na projektu ključna za doseganje optimalnih rezultatov.

Storitve


 • Izdelava geološko geomehanskih, geotehničnih in hidrogeoloških elaboratov za vse projektne faze
 • Organizacija, spremljanje, vodenje in nadzor izvedbe geoloških, geomehanskih in hidrogeoloških preiskav na terenu
 • Spremljava in nadzor izkopnih del in gradbenih jam
 • Izdelava vodnjakov za potrebe opazovanja podzemnih voda v industriji, poljedelstvu in javni oskrbi s pitno vodo
 • Načrtovanje in tehnični nadzor nad izgradnjo vodnjakov in namestitvijo piezometrov ter njihovo sanacijo
 • Izdelava mnenj in elaboratov za geološko zahtevna in ogrožena območja (erozijsko ogrožena območja – plazovita območja)
 • Pridobivanje dovoljenj glede vodnih pravic in predpisov, upravljanje dovoljenj in izvajanje postopkov za pridobivanje vodnih dovoljenj za uporabo podzemne vode
 • Izdelovanje in upravljanje znotraj vodovarstvenih pasov (analize tveganja za onesnaženje podzemne vode)
 • Svetovanje, pomoč in naročnikom prilagojene rešitve v zvezi z inženirsko geologijo, geotehniko in hidrogeologijo
 • Geotehnična analiza in tolmačenje podatkov
 • Geološko, strukturno geološko, inženirsko geološko, geotehnično in hidrogeološko modeliranje tal
 • Matematično modeliranje tokov podzemnih voda v obliki dvo-ali tridimenzionalne vizualizacije (modeliranje toplote in transporta delcev (onesnaženje), optimizacija gradbenih jam, črpalnih vodnjakov in rudnikov)

Strokovnjaki


Začnimo projekt skupaj in zgradimo zaupanje.

Vsako sodelovanje se začne s prvim stikom, zato vas vabimo, da nam pošljete vprašanje ali na kratko predstavite svoj projekt. Z veseljem vas bomo povabili na razgovor ali poslali neobvezujočo ponudbo.