Naše prednosti


 • Širok nabor referenčnih projektov in objektov na področju javnega, poslovnega, trgovskega, storitvenega, stanovanjskega, logističnega, industrijskega, infrastrukturnega programa
 • Z visoko mero odgovornosti do naravnega, grajenega, kulturnega, sociološkega konteksta razvijamo celostne, vključujoče projekte, ki učinkujejo sinergično.
 • Dovršeno vodenje in koordinacija interdisciplinarnih teamov, naročnikov in deležnikov pri gradnji kot rezultat izkušenj na kompleksnih projektih javnih in zasebnih investitorjev, tako v nacionalnem kot širšem okolju
 • BIM projektiranje skozi celovito usklajen proces ter posledično racionalizacija, optimizacija ter visoka učinkovitost projektov
 • Sonaravne odločitve so vključene v vse stopnje našega dela od začetnih delavnic, do oblikovanja naših modelov in izbire materiala ter svetovanja na terenu.
 • Sodelovanje z naročniki vidimo bolj kot proaktivno vzajemno partnersko sodelovanje, ne le storitveno.
 • Vlaganje v konstanten razvoj strokovnih kompetenc delovnega teama

Storitve


 • Izdelava projektne dokumentacije vseh faz, od idejne zasnove, idejnega projekta, do projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedbo, razpis in projekta izvedenih del, opreme
 • Snovanje BIM modelov
 • Podpora pri snovanju oz. priprava projektnih nalog
 • Razvoj variantnih rešitev oz. podpora investitorjem pri odločevalskih procesih
 • Projektantski nadzor
 • Analize, elaborati in študije (energetskih zasnov, osvetlitev, okoljskih vplivov)
 • Posnetki obstoječega stanja
 • Revizije projektne dokumentacije
 • Prostorske vizualizacije, animacije
 • Popisi in ocene investicij
 • Koordinacija projekta, terminski plani

Strokovnjaki


Začnimo projekt skupaj in zgradimo zaupanje.

Vsako sodelovanje se začne s prvim stikom, zato vas vabimo, da nam pošljete vprašanje ali na kratko predstavite svoj projekt. Z veseljem vas bomo povabili na razgovor ali poslali neobvezujočo ponudbo.