Marko Žibert, univ. dipl. inž. grad.Direktor

Vodja timov Predori in geotehnika ter Geologija in hidrogeologija
Partner in direktor


Študij gradbeništva na gradbeni fakulteti v Ljubljani je zaključil v letu 2000. Svojo poslovno kariero je začel kot statik gradbenih konstrukcij v podjetju Gradis, biro za projektiranje predvsem na področju betonskih in jeklenih konstrukcij premostitvenih in drugih inženirsko infrastrukturnih objektih doma in po svetu.

V letu 2002 se je pridružil ekipi Elea iC d.o.o., kjer je deloval kot odgovorni projektant na področju visokih gradenj in prejel leta 2004 nagrado za najboljšo jekleno konstrukcijo v Sloveniji in nagrado Evropske konvencije za jeklene konstrukcije – ECCS. Leto kasneje je prevzel razvoj in vodenje delovne skupine predorogradnje. Ta je bila v naslednjih letih nadgrajena z ekipo geologov, sam pa se  je specializiral tudi na področju varnosti v predorih.

Trenutno dela in je solastnik v podjetju Elea iC d.o.o. kot vodja delovne skupine predorov in geomehanike in kot odgovorni projektant pri številnih najzahtevnejših projektih doma in v tujini, kot npr. Predori Šentvid, Markovec, Vodole, Leščevje, Karavanke (vsi SLO), Suhodol I in II (BiH), Encarnacao (Portugalska) in drugih.

V svoji karieri je prejel številna priznanja za svoje dosežke, je član številnih strokovnih institucij (IZS, ITA, SLOGED, OEGG …) in se redno udeležuje strokovnih konferenc, kjer predava o gradnji in načrtovanju predorov in drugih podzemnih gradnjah ter o predorski varnosti.