dr. Jaka Zevnik
01 474 10 30

dr. Jaka Zevnik, univ. dipl. inž. grad.

Vodja projektov


Jaka Zevnik je leta 2002 zaključil študij gradbeništva na gradbeni fakulteti Univerze v Ljubljani. Poklicno pot je začel kot tehnolog v podjetju Gradis Gradbeno podjetje Ljubljana d.d. in jo nadaljeval kot raziskovalec na Inštitutu za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2007 tudi doktoriral. V času dela na inštitutu se je ukvarjal s študijami na področju potresne ranljivosti armiranobetonskih viaduktov s škatlastimi stebri. V okviru evropskega projekta VAST-IMAGE je s podjetjem Maurer Söhne sodeloval tudi pri razvoju nove naprave za semiaktivno potresno izolacijo viaduktov in stavb, ki temelji na magnetoreoloških elastomerih ter pri pripravi predloga za ojačitev stebrov viadukta Ravbarkomanda.

Zdaj je v podjetju Elea iC d.o.o. zaposlen kot projektant gradbenih konstrukcij in kot odgovorni projektant pri številnih najzahtevnejših projektih, kot so poslovno-stanovanjska stolpnica Severna vrata S1 v Ljubljani, Emonika City Centre Retail Bridge v Ljubljani, Emonika City Centre Residential Tower, Nova sodna palača v Ljubljani in drugih. Deluje tudi kot svetovalec pri nelinearni analizi predorskih cevi.