dr. Jaka Zevnik
01 474 10 29

dr. Jaka Zevnik, univ. dipl. inž. grad.

Vodja tima Inženirske konstrukcije


Jaka Zevnik je leta 2002 zaključil študij gradbeništva na gradbeni fakulteti Univerze v Ljubljani. Poklicno pot je začel kot tehnolog v podjetju Gradis Gradbeno podjetje Ljubljana d.d. in jo nadaljeval kot raziskovalec na Inštitutu za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2007 tudi doktoriral. V času dela na inštitutu se je ukvarjal s študijami na področju potresne ranljivosti armiranobetonskih viaduktov s škatlastimi stebri. V okviru evropskega projekta VAST-IMAGE je s podjetjem Maurer Söhne sodeloval tudi pri razvoju nove naprave za semiaktivno potresno izolacijo viaduktov in stavb, ki temelji na magnetoreoloških elastomerih ter pri pripravi predloga za ojačitev stebrov viadukta Ravbarkomanda.

V Elei iC je zaposlen kot vodja oddelka inženirskih konstrukcij. Je odgovorni projektant pri številnih najzahtevnejših projektih, kot so poslovno-stanovanjska stolpnica Severna vrata S1 v Ljubljani, viadukta Kresnica, brvi Medvoški lok idr. Deluje tudi kot svetovalec pri nelinearni analizi predorskih cevi.