Angelo Žigon
01 474 10 88

Angelo Žigon, univ. dipl. inž. grad.

Ustanovitelj podjetja
Generalni direktor, partner


Angelo Žigon je leta 1989 zaključil študij gradbeništva na gradbeni fakulteti Univerze v Ljubljani. Delovno pot je začel kot statik in gradbeni projektant, s poudarkom na obnovi gradov, cerkva in drugih objektov kulturne dediščine.

Leta 1991 je soustanovil podjetje Elea, ki nudi celostno projektiranje vseh vrst zgradb. V svoji karieri je prejel več nagrad in priznanj za izredne dosežke. Slovensko nagrado za najboljšo jekleno konstrukcijo je prejel celo dvakrat. Za konstrukcijske rešitve in gradnje stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov je leta 2009 prejel Nagrado Inženirske zbornice Slovenije za izjemne inženirske dosežke.