Angelo Žigon
01 474 10 88

Angelo Žigon, univ. dipl. inž. grad.

Generalni direktor
Ustanovitelj podjetja
Partner


Angelo Žigon je leta 1989 zaključil študij gradbeništva na gradbeni fakulteti Univerze v Ljubljani. Delovno pot je začel kot statik in gradbeni projektant, s poudarkom na obnovi gradov, cerkva in drugih objektov kulturne dediščine.

Leta 1991 je soustanovil podjetje Elea, ki nudi celostno projektiranje vseh vrst zgradb, Angelo Žigon pa je njegov glavni direktor. Za izredne dosežke pri svojem delu je bil Angelo Žigon večkrat nagrajen. Slovensko nagrado za najboljšo jekleno konstrukcijo je prejel kar dvakrat, za več inženirskih dosežkov v desetletnem časovnem obdobju pri konstrukcijskih rešitvah gradnje stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov pa je leta 2009 prejel Nagrado Inženirske zbornice Slovenije za izjemne inženirske dosežke.