Andrej Pogačnik, univ. dipl. inž. grad.

Direktor
Ustanovitelj podjetja
Partner


Andrej Pogačnik je leta 1988 zaključil študij gradbeništva na gradbeni fakulteti Univerze v Ljubljani. Delovno pot je začel kot statik in gradbeni projektant.

Leta 1991 je soustanovil podjetje Elea, ki nudi celostno projektiranje vseh vrst zgradb, Andrej Pogačnik pa je direktor in član uprave. Za izredne dosežke pri svojem delu je bil Andrej Pogačnik večkrat nagrajen. Leta 2001 je prejel slovensko nagrado za najboljšo jekleno konstrukcijo. Za več inženirskih dosežkov v desetletnem časovnem obdobju pri konstrukcijskih rešitvah gradnje stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov pa je leta 2007 prejel Nagrado Inženirske zbornice Slovenije za izjemne inženirske dosežke.

Andrej Pogačnik je član upravnega odbora sekcije gradbenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije ter pobudnik in urednik Priročnika za projektiranje gradbenih konstrukcij po Evrokod standardih (IZS 2009).