Andrej Pogačnik, univ. dipl. inž. grad.

Ustanovitelj podjetja
Direktor, partner


Andrej Pogačnik je leta 1988 zaključil študij gradbeništva na gradbeni fakulteti Univerze v Ljubljani. Delovno pot je začel kot statik in gradbeni projektant.

Leta 1991 je soustanovil podjetje Elea, ki nudi celostno projektiranje vseh vrst zgradb. Za svoje delo je bil tudi večkrat nagrajen. Leta 2001 je prejel slovensko nagrado za najboljšo jekleno konstrukcijo. Za več inženirskih dosežkov  pri konstrukcijskih rešitvah gradnje stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov je leta 2007 prejel Nagrado Inženirske zbornice Slovenije za izjemne inženirske dosežke.

Andrej Pogačnik je predsednik matične sekcije gradbenih inženirjev in član upravnega odbora pri Inženirski zbornici Slovenije ter pobudnik in urednik Priročnika za projektiranje gradbenih konstrukcij po Evrokod standardih (IZS 2009).