Izjava o ohranjanju poslovnih načel in poslovne etike podjetja (CMS)

Politika podjetja Elea iC kot dela skupine iC je, da opravlja svoje poslovne dejavnosti dosledno v skladu z vsemi veljavnimi zakoni, pravili in uredbami. To ne velja samo za skladnost z zakonom, ampak velja ta politika tudi za ohranjanje poslovnih načel in poslovne etike.

Cilj filozofije podjetja je gojiti kulturo, ki spodbuja etično vedenje in dosledno upoštevanje zakonov ter trud za preprečevanje in odkrivanje neprimernega vedenja.

Politika temelji na Sistemu za upravljanje skladnosti (CMS), katerega glavne točke so:

  • Nikakor ne bomo tolerirali nikakršnega neprimernega vedenja, kot so goljufive, koruptivne, konspirativne, prisilne ali zaviralne prakse.
  • Prepovedano je prejemati ali plačevati za kakršna koli darila, zabavo ali gostoljubnost ali za potne stroške, za katere se zdi, da neprimerno vplivajo na izid poslovne transakcije ali omogočijo neprimerno prednost.
  • Obvezno je treba voditi točne, podrobne in razumljive zapise o vseh poslovnih transakcijah in plačilih.
  • Za preprečevanje morebitnega neprimernega vedenja posameznikov in poslovnih partnerjev bomo stalno in strukturirano sprejemali ukrepe.
  • Za vse dobrodelne donacije, sponzorstva ali politične prispevke je potreben poseben pregled in odobritev.
  • O vsakršnem neprimernem vedenju je treba poslovnega partnerja nemudoma obvestiti.

Morebitno neprimerno vedenje lahko zaupno in anonimno prijavite osebi, odgovorni za skladnost s predpisi, preko varne internetne povezave http://whistleblow.ic-group.org.

Prijavam, poslanih preko te povezave, ni mogoče slediti za nazaj; če želite povratni klic, vas prosimo, da pošljete e-poštno sporočilo osebi, odgovorni za skladnost s predpisi: compliance@ic-group.org

Stranke se zavezujejo, da bodo opravljale svoje posle v skladu s tem programom. V primeru morebitnih prekrškov lahko pride do izrednega prenehanja pogodbenega sporazuma.