Job vacancies


At Elea iC, we are looking for new employees for certain areas of our work. If you are interested in the advertised jobs, send us your CV and a brief description of eligibility via the form below.

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
 • zaključena stopnja izobrazbe inž. grad. (VI/II)/ univ. dipl. inž. grad. (VII)/ mag. inž. gradb.,
 • do 10 let delovnih izkušenj na področju projektiranja gradbenih konstrukcij,
 • obvladovanje strokovnih programskih orodij (Tower, Sofistik, Acad, ArmCad, SOFiCAD, Revit ipd.),
 • znanje angleškega in/ali nemškega jezika.
 • Pričakovane osebnostne lastnosti: proaktivnost, natančnost, učinkovitost, vztrajnost, sposobnost timskega dela, kolegialna spoštljivost.
Delo bo vsebovalo:
  • projektiranje in načrtovanje projektov na področju gradbenih konstrukcij (statični izračuni, priprava armaturnih risb za betonske konstrukcije ter delavniških načrtov za jeklene konstrukcije),
  • sodelovanje z naročniki, deležniki pri gradnji in interdisciplinarno sodelovanje v okviru projektne skupine.

Elea iC ponuja zanimivo delo, ki omogoča strokovno in poklicno rast, interdisciplinarno sodelovanje na velikih in kompleksnih projektih, sproščeno in zagnano vzdušje v visoko strokovnem timu, izkušnjam in znanju primerno plačilo, interna in eksterna izobraževanja ter stalen karierni in osebni razvoj.

Zainteresirani kandidati naj pošljejo svoj življenjepis in kratek opis izpolnjevanja pogojev na e-naslov zaposlitev@elea.si.

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
 • najmanj 6/1 stopnja izobrazbe gradbene smeri (višješolski strokovni program),
 • do 5 let delovnih izkušenj na področju projektiranja nizkih gradenj,
 • obvladovanje strokovnih programskih orodij (AutoCAD, orodja MS Office, Plateia ipd.)
 • znanje angleškega jezika.
 • Pričakovane osebnostne lastnosti: proaktivnost, natančnost, učinkovitost, vztrajnost, sposobnost timskega dela, kolegialna spoštljivost.
Delo bo vsebovalo:
  • projektiranje na področju nizkih gradenj (ceste in zunanje ureditve),
  • sodelovanje z naročniki, deležniki pri gradnji in interdisciplinarno sodelovanje v okviru projektne skupine.

Elea iC ponuja zanimivo delo, ki omogoča strokovno in poklicno rast, interdisciplinarno sodelovanje na velikih in kompleksnih projektih, sproščeno in zagnano vzdušje v visoko strokovnem timu, izkušnjam in znanju primerno plačilo, interna in eksterna izobraževanja ter stalen karierni in osebni razvoj.

Zainteresirani kandidati naj pošljejo svoj življenjepis in kratek opis izpolnjevanja pogojev na e-naslov info@elea.si do 14. 1. 2022.

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
 • najmanj 5. stopnja gradbene/strojne smeri (gradbeni/strojni tehnik) ali 6/1 stopnja izobrazbe gradbene smeri (višješolski strokovni program),
 • vsaj 1 leto delovnih izkušenj na področju projektiranja komunalne infrastrukture,
 • obvladovanje strokovnih programskih orodij (AutoCAD, orodja MS Office, Sewer, Urbano ipd.),
 • znanje angleškega jezika.
 • Pričakovane osebnostne lastnosti: proaktivnost, samostojnost, samoiniciativnost, natančnost, učinkovitost, vztrajnost, sposobnost timskega dela, komunikativnost, kolegialna spoštljivost.
Delo bo vsebovalo:
 • projektiranje na področju komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija,…),
 • sodelovanje z naročniki, deležniki pri gradnji in interdisciplinarno sodelovanje v okviru projektne skupine.

Elea iC ponuja zanimivo delo, ki omogoča strokovno in karierno rast, interdisciplinarno sodelovanje na velikih in kompleksnih projektih, sproščeno in zagnano vzdušje v visoko strokovnem timu, izkušnjam in znanju primerno plačilo, interna in eksterna izobraževanja ter stalen karierni in osebni razvoj.

Zainteresirani kandidati naj pošljejo svoj življenjepis in kratek opis izpolnjevanja pogojev na e-naslov info@elea.si do 14. 1. 2022.

Send your application


Graduates of architecture and construction are invited to present their knowledge, skills and work experience. Please fill out the form and attach your CV.

  Maximum file size is 10MB. Your CV should be in .pdf, .docx, or .pptx file format.

  Based on the completed form, an email will be sent to our mailbox job@elea.si. The data will be used solely to respond to your application. For more information about protecting your personal information, please read our Privacy Policy.