Na terenu z IZS

Na gradbišča hodimo eleati zelo pogosto in metamorfozo naših načrtov v betonske konstrukcije pogosto dojemamo kot samoumevni del našega poklica. Ko pa po gradbišču lahko popeljemo laika, ki na vse skupaj gleda s svežimi očmi, pa se tudi mi zavemo (čeprav morda le za trenutek) kako mogočno je naše delo in kako ponosni smo lahko na naša znanja.

V preteklih tednih smo na dve Eleini gradbišči popeljali Jano Lutovac Lah, predstavnico Inženirske zbornice Slovenije, ter ji razkazali kako poteka sanacija Cukrarne in novogradnja PSO Šumi.

Cukrarna

Tomaž Strmole pravi, da so projekt Cukrarna zaznamovali “izzivi, neskončna usklajevanja, detajli, kupi načrtov in izračunov, nepredvidene situacije, timsko delo, kompromisi, odrekanje, zadoščenje,” vendar to niti ni tako izstopajoče. Kar je pri Cukrarni resnično dih jemajoče, je sama konstrukcija objekta, kjer “so vse horizontalne medetažne konstrukcije obešene na jekleno strešno konstrukcijo in niso s stebri podprte na temeljna tla.” To daje prostoru vertikalno prostornino in obiskovalcu občutek prostranosti.

Cukrarna - vizija in trenutno stanje
Cukrarna – vizija in trenutno stanje

Poslovno-stanovanjski objekt Šumi

V samem centru Ljubljane bo v nov objekt “vgrajenega približno 30.000 m3 betona in 4.700 t armaturnega jekla. Med izkopom gradbene jame, torej, za štiri kleti, je bilo izkopane 80.000 m3 zemljine, ki je bila odpeljano na deponijo.” Gradnje PSO Šumi smo se lotili na inovativen način in sicer po top-down metodi, kjer smo posamezne etaže gradili sproti, že med samim izkopom, dokler nismo prišli do globine skoraj šestnajstih metrov, kjer se nahaja četrta klet.

Gradbišče PSO Šumi
Gradbišče PSO Šumi

Slike, fotografije in renderje arhitekturne vizije, si lahko ogledate na naših referenčnih straneh Cukrarne in PSO Šumi.