Naše prednosti


Našo ekipo sestavljajo inovativni posamezniki z izkušnjami z različnih inženirskih področij. Povezuje nas veselje do timskega dela, reševanja izzivov in nenehnega odkrivanja novih tehnologij ter možnosti za nadaljnji razvoj in optimizacijo naših delovnih procesov in storitev.

Smo ustanovitelji in člani več delovnih skupin za razvoj standardov in smernic BIM ter aktivno sodelujemo z razvijalci programske opreme, kar nam omogoča razvoj naprednih programskih orodij za doseganje najzahtevnejših ciljev.

BIM je integriran v vse ključne procese načrtovanja, vodenja projektov in nadzora ter v vsa inženirska področja v našem podjetju.

Imamo izkušnje in znanje za izvajanje pristopa »open BIM« na kompleksnih projektih, kar pomeni, da smo prilagodljivi in učinkovito povezujemo različna programska orodja vseh udeležencev projekta z uporabo standardov IFC in BCF.

Storitve


Učinkovito implementacijo BIM-pristopa na projektih zagotavljamo s celovitimi storitvami BIM-managementa, BIM-koordinacije in modeliranja.

 • Projektna naloga za implementacijo BIM-pristopa
  Analiza in definiranje naročnikovih zahtev (cilji BIM-pristopa, tehnične in vodstvene zahteve, informacijske zahteve, kontrola kakovosti, način predaje modelov).
 • Načrtovanje in vodenje izvedbe BIM-pristopa
  Celovito načrtovanje in vodenje človeških virov, procesov in tehnologije na kompleksnih projektih; izdelava načrta za izvedbo BIM-pristopa (angl. BIM execution plan).
 • Izobraževanje in delavnice
  Predstavitev koncepta BIM-pristopa in identifikacija naročnikovih zahtev ter specifičnih zahtev projekta, ključnih za uspešno implementacijo BIM-metodologije.
 • Skupno informacijsko okolje (angl. Common Data Environment – CDE)
  Projektna platforma, namenjena zbiranju in upravljanju podatkov ter komunikaciji med udeleženci projekta. Omogoča deljenje, pregledovanje in komentiranje modelov z uporabo standardov IFC in BCF.
 • Svetovanje izvajalskim podjetjem
  Naše BIM-storitve se uporabljajo za posredovanje zahtev projekta in izvedbe, vsem vključenim strankam. Parametrično načrtovanje nam omogoča, da predstavimo več rešitev v relativno kratkem času. V kasnejših fazah načrtovanja uporabljamo isto tehnologijo za nadziranje aktivnosti in za lažje odločanje med gradnjo. Že v fazi razpisa, načrtovanja ali izvedbe lahko identificiramo morebitna tveganja in možnosti za izboljšave v gradbeni in izvedbeni fazi.
 • BIM-koordinacija
  Izvajanje kontrole kakovosti (pregled kolizij in neskladij) delnih modelov, ki so združeni v koordinacijskem modelu skladno z vnaprej definiranimi projektnimi standardi.
 • BIM 3D-modeliranje
  Arhitektura, konstrukcije, predori in podzemne gradnje, mostovi, podporne konstrukcije, strojne in električne inštalacije, geologija, ceste, železnice, komunalna infrastruktura, zunanja ureditev, modeliranje obstoječega stanja (na osnovi 3D-laserskega skeniranja).
 • BIM 4D-modeliranje
  BIM 3D-model gradnje s časovno dimenzijo (terminskim planom) izgradnje gradnikov BIM-modela. Uporablja se za terminsko planiranje gradnje oz. vizualizacijo faznosti gradnje.
 • BIM 5D-modeliranje
  BIM 4D-model gradnje s stroškovno oceno vrednosti izvedbe posameznih gradnikov in celotnega modela. Uporablja se za izdelavo natančnega projektantskega predračuna ter različne ocene in analize resursov projekta.
 • BIM 6D-modeliranje
  Informacijski model izvedenega stanja, ki vključuje ustrezne informacije za podporo pri upravljanju in vzdrževanju gradenj. Posameznim gradnikom so pripisane in povezane informacije o vgrajeni opremi, navodilih za vzdrževanje, garanciji, ipd. BIM 6D-model je vir informacij za vodenje obstoječih ali bodočih CAFM-sistemov (angl. Computer aided facility management). Pri razvoju in nudenju storitev sodelujemo s podjetjem CAFM – Media (član skupine iC).

Strokovnjaki


Začnimo projekt skupaj in zgradimo zaupanje.

Vsako sodelovanje se začne s prvim stikom, zato vas vabimo, da nam pošljete vprašanje ali na kratko predstavite svoj projekt. Z veseljem vas bomo povabili na razgovor ali poslali neobvezujočo ponudbo.